Skip to main content

Privacybeleid

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van DIET REVOLUTION. DIET REVOLUTION is een bedrijf dat zich richt op mensen die willen afvallen of een gezondere leefstijl willen nastreven. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door DIET REVOLUTION verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door DIET REVOLUTION, neem dan gerust contact op! info@dietrevolution.nl | 06-413 35 621

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Diet Revolution, gevestigd te 5662VG Geldrop aan de Nieuwenpolder 27.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Diet Revolution verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Verwerken en bezorgen van bestellingen
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Uitvoeren van een koopovereenkomst

Diet Revolution verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

De website van DIET REVOLUTION verzamelt jouw gegevens ook om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Artikel 4. Bewaartermijn

Diet Revolution zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: twee jaar;
 • verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
 • telefonisch contact: twee jaar;
 • informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.
 • Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Diet Revolution zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Delen met derden

Diet Revolution verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diet Revolution blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking.

De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verstrekt aan derden: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres worden doorgegeven aan koeriersdienst POST-NL, omdat die nodig zijn voor de bezorging van de bestelling.

Artikel 6. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Diet Revolution. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak te maken met Diet Revolution te maken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 7. Cookies

Diet Revolution gebruikt functionele EN/OF technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het beter maken van de website.

Wij bieden cookies aan die om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 8. Nieuws en blog

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, dan kan je je afmelden in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@dietrevolution.nl

Artikel 9. Wijzigingen

Diet Revolution kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Chat openen
1
Hoi! stuur me een berichtje als je vragen hebt :)

Vriendelijke groet,
Bo Notten
Diëtiste @ Diet Revolution